Category

Nieuws

Psoas en bekkenbodem jaartraining voor vrouwen

By | Nieuws | No Comments

De introductieworkshops op 15 en 16 september in Utrecht zitten helaas helemaal vol, maar er is nog wel plek in de twee jaartrainingen!

Over de jaartrainingen TAO voor maanvrouwen (6 weekends in totaal) lees je alles in de vorige twee artikelen op deze site.

Over de jaartraining over de Psoas en de bekkenbodem (6 zondagen in Amsterdam) valt ook nog wat te vertellen. Bijvoorbeeld dit:

Psoas & Bekkenbodem: samen sterk

De psoas en de bekkenbodem vormen een fantastisch paar! Een ontspannen psoas creëert ruimte voor bewustzijn in het bekken. Daardoor kan je bekkenbodem gaan stromen, ademen, en diep ontspannen. Terwijl een bewuste psoas je laat aarden en laat voelen wat je werkelijk nodig hebt, vormt een bewuste bekkenbodem de onmisbare basis om zacht te landen in jezelf.

Eerste hulp bij stress

De stress die we in ons dagelijks leven ervaren, zet zich vast in je psoas-spieren. Als ze gespannen zijn, krijgen we niet alleen lichamelijke klachten (bijvoorbeeld in je onderrug en je bekkengebied), maar raken we ook steeds verder vervreemd van onszelf, onze wensen en onze grenzen. Contact maken met de psoas helpt je om heel diep te ontspannen, te aarden, en te voelen hoe het werkelijk met je gaat. Het helpt je ook om beter met de uitdagingen van het dagelijks leven om te gaan en dichter bij jezelf te blijven.

Draagkracht, veerkracht, energie

Je bekkenbodem vormt letterlijk de dragende kracht van je lichaam. Als de spieren van de bekkenbodem te gespannen zijn, of juist verzwakt, krijgen we niet alleen fysieke klachten (bijvoorbeeld incontinentie of verzakkingen), maar ervaren we vaak ook een gebrek aan energie en draagkracht. Een goed functionerende bekkenbodem is zacht en sterk tegelijk, en geeft je veerkracht en energie. Je bekkenbodem helpt je letterlijk en figuurlijk om jezelf te steunen en te dragen.

Angst en trauma

Als ons lijf bepaalde gebeurtenissen of herinneringen liever niet wil voelen, creëert het spanning op de plek van de emotionele pijn. De psoas en de bekkenbodem reageren vooral op angst en trauma, maar ook op andere emoties zoals boosheid of onzekerheid. Deze ingekapselde herinneringen kunnen in ons lichaam blijven sluimeren, zoals langvergeten voorwerpen in het ijs van een gletsjer. Bij het smelten van het ijs kan er van alles tevoorschijn komen. Oude herinneringen en emoties die er klaar voor zijn om met een zachte glimlach te worden gezien en geheeld.

> Op deze pagina van mijn website lees je alles over de Psoas & Bekkenbodem jaartraining voor vrouwen

Alles over de maanvrouwen jaartrainingen

By | Nieuws | No Comments

TAO voor maanvrouwen jaartrainingen

 

Wat houdt de maanvrouwen-training in?

In het vorige artikel op deze site vertelde ik waarom het zo belangrijk is voor vrouwen in onze westerse maatschappij om zich te verbinden met hun authentieke vrouwenkracht,  In de jaartrainingen TAO voor maanvrouwen werken we aan het leren kennen van dit mysterieuze YIN, dat de toegangspoort vormt tot balans, vitaliteit, welbevinden en een beter contact met je lichaam en je sensualiteit.

De jaartrainingen zijn ingedeeld in een basisjaar en een verdiepingsjaar, 6 weekends in totaal. In deze weekends behandelen we de basis van de Healing Tao training (zodat je later ook bij andere docenten verder kan trainen, als je dat wilt), en werken we tegelijk aan het leren kennen van onze yin-power!

Basisjaar (3 weekends in Amsterdam)


Weekend 1: aarden, voelen, glimlachen

Alles begint bij het terugkeren in je lichaam. Oftewel AARDEN en VOELEN. Hoe voelt je lichaam aan als je er echt naar luistert? Wat heeft het je te vertellen? Welke emoties leven er? Het eren van jouw lichaam en jouw waarheid is een daad van verzet een yange wereld die leeft van uiterlijke schijn. Je innerlijke glimlach helpt je om alles te omhelzen wat er in je leeft.

We glimlachen in dit weekend ook naar ons bekkengebied en onze borsten. We ademen hen tot leven, en luisteren naar wat zij ons te vertellen hebben. Onderzoekend zetten we de eerste schreden op het pad van het werken met het jaden eitje.

Weekend 2: het leven omhelzen

Als je lang niet naar je lichaam en je emoties hebt geluisterd, kunnen ze zich behoorlijk opstandig gaan gedragen. Je lichaam kan pijn doen of het kan voortdurend moe zijn.  Emoties kunnen je overweldigen en tot wanhoop drijven. In de maanvrouwen-training leren we daarom als tweede stap om het lichaam en haar emoties weer in balans te brengen en het stralend en sterk te maken. Hiervoor gebruiken we de natuur.

De natuurkrachten buiten ons, helpen om onze innerlijke natuur te herstellen en opnieuw te eren. We leren te begrijpen dat wij niet afgesneden zijn van de natuur, zoals onze op de ratio gebaseerde maatschappij ons voorspiegelt, maar dat we er een onlosmakelijk onderdeel van zijn. De TAO heeft hiervoor een methode ontwikkeld die tegelijk op fysiek, emotioneel en energetisch niveau werkt, en die we de ‘zes helende klanken’ noemen.

Ook voor het verzorgen en helen van onze seksuele organen gebruiken we de natuurkrachten. We laten oude spanningen en emoties los, en brengen er helende energie voor in de plaats. We gebruiken het jaden eitje om bewustzijn, kracht en levensvreugde in je bekken wakker te maken. Zo ga jij je weer goed voelen in je vrouwenlichaam en hervind je de levensvreugde van een kind dat het leven onbevangen en enthousiast omhelst.

Weekend 3: vitaal in elke cel

Een volgende stap is het ‘cultiveren’ van de levenskracht in onze seksuele organen. Onze eierstokken, borsten en nieren (die volgens de Chinese geneeskunde tot de seksuele organen behoren), bevatten enorme hoeveelheden levenskracht. Als onze seksuele organen bevrijd zijn van spanning en emoties die we er in de loop van ons leven hebben opgeslagen, kan deze levenskracht vrij door ons lichaam gaan stromen. Daarmee worden we veerkrachtiger, gezonder en vitaler. We openen hiervoor de twee ‘wondermeridianen’ Du Mai en Ren Mai, samen ook wel de ‘kleine hemelse kringloop’ worden genoemd. We leren methodes om dit mét en zonder jaden eitje te doen.

Hiermee verspreiden we niet alleen vitaliteit door ons lichaam, maar laten we ook de diepe wijsheid en de levensvreugde van ons vrouw-zijn door ons systeem stromen. We verbinden ons hart met onze baarmoeder en voelen ons heel.

> Alle ins en outs van het basisjaar vind je hier

Verdiepingsjaar (3 weekends in Utrecht)

Na het basisjaar is er nog veel meer te leren over de innerlijke alchemie voor vrouwen. Dit is een pad dat je jarenlang kunt blijven volgen, en waarin je steeds meer aarding, vitaliteit, balans, wijsheid en levensvreugde vindt.

In het verdiepingsjaar versterken we onze verbondenheid met de natuurkrachten. Onze innerlijke natuur is in de loop van ons leven vaak ondergesneeuwd door de maatschappelijke en culturele regels van de wereld waarin we leven. Het doel is nu om de ongerepte natuur in onszelf te herstellen.

We gaan op zoek naar onze pure en krachtige vitaliteit, naar onze oorspronkelijke levensvreugde, naar de natuurlijke onschuld van ons lichaam, de ongereptheid van onze verlangens, en het pure talent waarmee wij geboren zijn. En natuurlijk naar onze diepste intuïtie, het stille weten van binnen.

In de loop van deze jaartraining zullen ons lichaam en ons leven steeds puurder en helderder gaan aanvoelen. Geleidelijk aan stromen we makkelijker door het leven, kunnen we beter voelen wat we nodig hebben en waarnaar we verlangen. We komen in contact met onze wijsheid en onze bestemming. Er zit steeds minder in de weg om ons blij en vitaal te voelen.

Weekend 1: Je innerlijke wildernis (balans)

De natuur is extreem voedend en helend voor je lichaam en je geest. In dit weekend verbinden we ons nog eens intensief met de natuurkrachten, de windrichtingen en de seizoenen. We leren het unieke karakter van alle elementen begrijpen, en voelen dat alle natuur-elementen ook in onszelf aanwezig zijn.

We voeden onze organen en alle cellen van ons lichaam met de kracht van de ongerepte natuur, en met de sprankelende energie die vrijkomt als we werken met het jaden eitje. Een methode die onze vitaliteit, helderheid en levensvreugde exponentieel doet toenemen.

Weekend 2: De weg van je hart (compassie)

Compassie gaat over het zonder oordelen bij jezelf of de ander aanwezig kunnen zijn. Om compassie te trainen, moet je je innerlijke glimlach oefenen: het omhelzen van alles wat is. In dit weekend helpen we dit proces een handje door ons hart verder te openen, en ons lichaam en onze emoties steeds verder te verfijnen en uit te balanceren. Hiermee heel je jezelf op een dieper niveau, en zorg je dat compassie – in eerste instantie voor jezelf – een steeds vanzelfsprekender onderdeel van je leven wordt.

Ook met het jaden eitje raken we een diepere laag van acceptatie, liefde en respect voor ons lichaam en onze seksualiteit. We leren ons lichaam kennen in haar natuurlijke onschuld.

Weekend 3: Een parel van bewustzijn (wijsheid)

Heb je wel eens het gevoel dat je energie in het dagelijks leven te verstrooid is? Dat je meer focus en helderheid zou wensen, en nog meer rust in je emoties? In dit weekend verbinden we ons nog eens extra krachtig met de 5 natuurkrachten, en laten we ze samenvloeien tot een ‘parel van bewustzijn’. Hiermee sta je steviger, helderder en zuiverder in het leven. Deze parel geeft je een tastbare en blijvende centering. Het is steeds makkelijker om dicht bij jezelf te blijven.

De parel helpt je ook om je dieper en duurzamer te verbinden met je baarmoeder, en met de diepe wijsheid die zij in zich draagt.

> Alle ins en outs over het verdiepingsjaar vind je hier

Wat is Le Tao de la Femme Lune®?

TFL bHet systeem waarmee we werken heet Le Tao de la Femme Lune® (de Tao van de maanvrouw), en is ontwikkeld door de Franse Senior Healing Tao instructrice Fabienne Flamand. Zij geeft les in Frankrijk en Frans-Polynesië.

De Femme Lune training is speciaal ontwikkeld om vrouwen in contact te brengen met hun kracht, wijsheid, vitaliteit en levensvreugde.

In de Femme Lune training werken we met muziek en vloeiende bewegingen. Fysieke oefeningen worden afgewisseld met energetische meditatie-oefeningen en rustfases.

Lees meer op femmelune.training

Meer!

De Femme Lune training heeft een eigen website: femmelune.training.

Hier vind je een overzicht van alle workshops en trainingen voor maanvrouwen.

Neem maar eens een kijkje op:

FEMME LUNE

hoezo TAO voor maanvrouwen?

By | Nieuws | No Comments

JAARTRAININGEN TAO VAN DE MAANVROUW

 

De TAO voor de maanvrouw is ontworpen voor vrouwen die op zoek zijn naar een diepgaande en blijvende manier om zich met hun vrouw-zijn te verbinden. Waarom is dat nodig? Omdat de verbinding met je authentieke vrouwelijkheid je niet alleen meer innerlijke kracht en wijsheid brengt, maar ook meer vitaliteit, emotionele balans en levensvreugde. 

Door je te begeven op het pad van de maanvrouw vindt je iets terug wat de meeste vrouwen in onze westerse maatschappij verloren zijn: een connectie met hun authentieke vrouw-zijn. We verbinden ons niet meer met de beelden, rollen en stereotypen die ons door de maatschappij zijn opgelegd, maar met een meer oorspronkelijke vrouwelijkheid.  

Dit maanvrouwen-pad is gebaseerd op de eeuwenoude wijsheid van de Chinese taoïstische traditie. We maken gebruik van chi kung en innerlijk energiewerk. We noemen het ook wel ‘innerlijke alchemie’. Met de fysieke en energie-oefeningen, ruimen we fysieke en emotionele blokkades in onszelf op, en maken we onze energie weer stromend. We streven ernaar om op alle niveaus in balans komen.

Yin en yang

Die balans vinden we onder andere in het evenwicht tussen de yin- en de yang-energie in onszelf. In de Chinese traditie worden yin en yang gezien als twee krachten die samen onze werkelijkheid vormen. Het mannelijke en het vrouwelijke, het licht en het donker, ze hebben elkaar nodig om te bestaan. In de ideale situatie zijn beide krachten even sterk, en houden ze elkaar in balans.

In onze maatschappij is die balans echter ver te zoeken. Het yang, het mannelijke principe, heeft de overhand en wordt duidelijk hoger gewaardeerd. Dat wat snel is, vurig, mentaal en resultaatgericht, wordt veel positiever ingeschat dan het tegendeel. Het YIN daarentegen, heeft in onze maatschappij geen goede naam. Het is traag. Het speelt zich grotendeels in het verborgene af, het donker is haar favoriete plek. Het yin is verbonden met het lichaam, met de materie. Het gaat over traagheid en over rusten. Het yin gaat ook over tijd nemen om niets te doen, en om uit dit niet-doen en niet-weten de verborgen inspiratie en wijsheid te laten opborrelen.

Zowel voor mannen als voor vrouwen geldt dat het belangrijk is om de balans tussen yin en yang te bewaren, om het snelle af te wisselen met het trage, presteren af te wisselen met rusten en nietsdoen.

Het YIN als vrouwenkracht

Voor vrouwen is versterken van de YIN-energie extra belangrijk. Dat komt omdat het yin onze NATUUR is. Wij vrouwen zijn van nature meer verbonden met onze lichamen dan mannen. Wij zijn van oudsher de hoedsters van leven en dood. Wij zijn de kruidenvrouwen en de heksen, doorgevers van geheime wijsheid, opererend in het schemergebied van onze intuïtie. We kunnen luisteren naar de stilte, en zien in het donker.

In deze verbinding met het yin ligt onze KRACHT. Als we de link met onze yinne natuur kwijtraken, en alleen onze yange eigenschappen ontwikkelen, lijken we misschien sterk en succesvol in de maatschappij, maar kunnen we nooit écht, van binnenuit, krachtig zijn. Meestal houden we het leven in de moderne rat-race een tijdje vol, en raken dan uitgeput, opgebrand, teleurgesteld en van onszelf vervreemd.

TAO van de maanvrouw jaartrainingen 

Het goede nieuws is dat het heel gemakkelijk is om jouw yinne vrouwenkracht terug te vinden! De reis naar het mysterieuze YIN, is een reis met een duidelijke routebeschrijving. We hebben deze reis, in de twee jaartrainingen voor maanvrouwen, opgedeeld in zes weekends.

Lees hier meer over de jaartraining TAO voor maanvrouwen basisjaar (3 weekends in Amsterdam)

Lees hier meer over de jaartraining TAO voor maanvrouwen verdiepingsjaar (3 weekends in Utrecht)

Nieuw: de dansende psoas

By | Nieuws | No Comments

Blij en vereerd was ik, toen Peter Verzijl me afgelopen voorjaar vroeg om samen te gaan werken.

Peter (www.farouq.nl) draait al een hele tijd mee in de Nederlandse buikans-wereld. Hij begon in 1989 met buikdansen en was naar eigen zeggen meteen hooked. Een bijzondere verschijning was hij, als bijna enige man in deze vrouwenwereld. Maar daardoor liet hij zich niet afremmen! Al heel snel begon hij met optreden, en niet veel later met lesgeven. Intussen geeft hij al meer dan  25 jaar buikdans-les in het hele land, en is hij mede oprichter van een opleiding voor buikdanseressen die hun dans willen professionaliseren.

Paula Marissink

Paula Marissink, onze wederzijdse vriendin, stelde ons een aantal jaar geleden aan elkaar voor. Paula begon haar carrière als gevierd buikdanseres en werd later, toen zij moest stoppen met dansen, Healing Tao docente. Zij introduceerde Peter in de wereld van de TAO, en mij in de wereld van de buikdans. Na Paula’s overlijden in de zomer van 2017, was de tijd voor ons gekomen om samen te gaan werken. “Waarom ontwikkelen we niet een workshop over de rol van de psoas in de dans?” , vroeg Peter me. En ik vond het meteen een top-idee!

De dansende psoas 

In de Oriëntaalse dans spelen de psoas-spieren een cruciale rol. Als zij gespannen zijn, beweegt het bovenlichaam geïsoleerd van het bekken en de benen, en ontstaat er een mechanische manier van bewegen, waarvoor je heel hard moet werken.  Als de psoas ontspannen is, en mee-danst, is het hele lichaam bij de dans betrokken. De bewegingen ontstaan veel meer van binnenuit. Dit is niet alleen minder inspannend, het is ook prachtig om te zien. De psoas wordt niet voor niets de ‘spier van de ziel’ genoemd. Dansen met de psoas betekent: dansen vanuit je ziel.

Uitdrukking geven aan jezelf

Niet alleen goede dansers en danseressen bewegen vanuit hun psoas. Ook voor ieder ander is het een aanrader om samen met je psoas door het leven te dansen. Een ontspannen en bewuste psoas helpt je om dicht bij jezelf te zijn, en om vervolgens op een moeiteloze en natuurlijke manier uitdrukking aan te geven aan wie je bent.

Voor wie? 

Ben je nieuwsgierig naar hoe de psoas jou kan helpen om uitdrukking te geven aan je ziel? Ben je danser of lichaamswerker, yogi of taoïst – of hou je gewoon van dansen en bewegen? Dan ben je van harte welkom! Deze workshop is geschikt voor iedereen, zowel beginners als gevorderden.

De dansende psoas: dansen vanuit je ziel
26 januari 2019, 10.00-17.00 uur
Centrum Well, Utrecht

> Meer info over de workshop

‘TAO de la Femme Lune’ Senior teacher!

By | Nieuws | No Comments

Afgelopen zomer heb ik Fabienne Flamand geassisteerd bij het geven van haar twee prachtige zomertrainingen in Zuid-Frankrijk.

Het was superfijn om te doen, en ik ben teruggekomen met goed nieuws! Fabienne heeft mij namelijk, samen met mijn Franse collega Lila Verdi, benoemd tot senior-teacher in de speciale TAO-voor-maanvrouwen-methode ‘Le Tao de la Femme Lune®’.

Behalve dat het een grote eer is, betekent het dat ik in Nederland een coördinerende functie ga vervullen, en nieuwe Femme Lune docenten ga helpen opleiden.

De lessen VROUWEN TAO in Monnickendam, en de jaartrainingen TAO VOOR MAANVROUWEN in Amsterdam gaan natuurlijk gewoon door. Alleen dit jaar met nóg meer enthousiasme en inspiratie.

En dan zijn er natuurlijk nog de losse workshops van één dag en of een weekend, en niet te vergeten de jaartraining over de PSOAS EN DE BEKKENBODEM, ook speciaal voor vrouwen.

Mijn hele aanbod vind je hier: https://www.taolessen.nl/agenda/workshops/

Korting op jaartrainingen

By | Uncategorized | No Comments

Goed nieuws!

Als je deelneemt aan één van de workshops op 15 en 16 september in Utrecht, krijg je korting bij het inschrijven voor de jaartrainingen. De vroegboek-korting blijft voor jou geldig.

Bovendien is er korting op de workshops zelf, als je je inschrijft voor beide workshops tegelijk. Wees er dan wel snel bij, want voor de workshop op zaterdag ‘Poas: spier van de ziel’ zijn nog maar 1 à 2 plekken vrij.

Inschrijven kan via: info@taolessen.nl 

15 september: Psoas: spier van de ziel
16 september: Thuiskomen in je buik en bekken

start 30 september: Psoas en Bekkenbodem jaartraining voor vrouwen
start 6-7 oktober: TAO voor maanvrouwen jaartraining
start 24-25 november: Balans – compassie – wijsheid (TAO voor maanvrouwen verdiepingsjaar)

Vroegboekkorting tot 1 augustus

By | Nieuws | No Comments

De vroegboekkorting voor de jaartrainingen geldt tot 1 augustus. Wil je meedoen? Dan loont het om je deze maand nog op te geven. Je bent van harte welkom in één van de mooie vrouwencirkels die zich dit jaar weer gaan ontvouwen!

 Psoas en Bekkenbodem jaartraining voor vrouwen
 TAO voor maanvrouwen basisjaar
 Balans – compassie – wijsheid (verdiepingsjaar)

Meer info: eva@taolessen.nl / 06-24987544 /  https://femmelune.training/

15-16 september: workshops in Utrecht

By | Uncategorized | No Comments

Aan het eind van de zomer geef ik weer eens 2 basis-workshops in Utrecht!
Kort, krachtig en leerzaam als losse workshop, en handig als introductie voor de jaartrainingen.
Bovendien zijn deze twee workshops ook in combinatie met elkaar te volgen – mét korting!

Klik op de workshops voor meer info:

Wat weet ik van jou?

By | Uncategorized | No Comments

Wat weet ik van jou?

 

Binnenkort gaat de nieuwe Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens in. Dat betekent dat jij het recht hebt om te weten welke gegevens ik over jou verzamel, en wat ik daarmee doe.

Hieronder heb ik het voor je op een rijtje gezet.

Ik verzamel en bewaar persoonsgegevens voor:

 • Het kunnen versturen van mijn nieuwsbrief
 • Het onderhouden van contacten met cursisten en geïnteresseerden
 • Financiële administratie/boekhouding
 • Het aanleggen van een (klein) dossier bij privé-sessies
 • Het contact onderhouden met geïnteresseerden via Facebook

Wat ik opsla:

 • Nieuwsbrief: voornaam, achternaam, e-mailadres, informatie-voorkeur (wekelijkse lessen, workshops), aanmeld-datum
 • Contacten: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, (evt) postadres
 • Financiële administratie: voornaam, achternaam, (evt) postadres, (evt) bedrijfsnaam, gevolgde cursus/training, datum en bedrag van de betaling
 • Privé-sessies: informatie die relevant is voor eventuele vervolg-sessies.
 • Facebook: als je één van mijn Facebook-pagina’s of berichten hebt geliked (‘Studio Luce Tao Lessen’ of ‘Le Tao de la Femme Lune Netherlands & Belgium’), is dat mij bekend, en is dus jouw Facebook-pagina bij mij bekend. Of ik deze kan bekijken is afhankelijk van jouw eigen privacy-instellingen.

Beveiliging:

 • Nieuwsbrief: alle gegevens zijn beschermd via een wachtwoord binnen de digitale omgeving van mijn wordpress -website
 • Contacten: alle gegevens zijn beschermd via een wachtwoord op mijn computer en telefoon, en worden opgeslagen en gesynchroniseerd via mijn google-account (ook beveiligd met een wachtwoord).
 • Financiële administratie: de gegevens zijn opgeslagen op de harde schijf van mijn computer, en beveiligd door een wachtwoord.
 • Privé-sessies: de aantekeningen worden gemaakt op papier, en bewaard in een afsluitbare kast. In een enkel geval worden gegevens over privé-sessies opgeslagen op de harde schijf van mijn computer, en beveiligd door een wachtwoord.  Na beëindiging van de sessies worden de gegevens (zowel op papier als digitaal) vernietigd.
 • Facebook: het beheer van de Facebook-accounts is beschermd door een wachtwoord.

Gegevens beheren / wissen:

 • Je kunt altijd inzage vragen in de gegevens die ik van jou bewaar, en vragen om deze eventueel te wissen.
 • Je kunt altijd je abonnement op de nieuwsbrief opzeggen.
 • Je kunt altijd je ‘like’ van de Facebook-pagina ongedaan maken.
 • Je gegevens worden bewaard zo lang deze van nut zijn voor  bovenstaande doel-einden (publiciteit, contact, dossiervorming) of tot jij zelf vraagt om de gegevens te wissen.
 • Er is een wettelijke verplichting om de financiële administratie gedurende 7 jaar onveranderd te bewaren.

Er staat ook een uitgebreide en meer formele privacy-verklaring op mijn site.

24 juni: Thuiskomen in je buik en bekken

By | Nieuws | No Comments

Thuiskomen in je buik en bekken

TAO voor vrouwen:
van stress naar levenskracht

 

24 juni, Amsterdam

Dag-workshop om te aarden, te ontspannen en bij te tanken…
én als introductie op de jaartrainingen 2018-2019

Deze dag-workshop is voor alle vrouwen die willen ontdekken:

 • hoe je met de TAO training thuiskomt in je buik en bekken,
 • waarom de psoas de ‘spier van de ziel’ wordt genoemd,
 • en waarom een levendig bekken de bron is van je levensvreugde en vitaliteit.

In deze workshop komen elementen aan bod uit de twee jaartrainingen (Psoas- en bekkenbodem jaartraining voor vrouwen & TAO voor maanvrouwen), zodat je daarna een goede keuze kunt maken voor een eventuele vervolg-training.

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.